Варианти на Бинго

Принципи на Бинго и негивите вариации

Бинго е игра на късмета, която се разиграва чрез машина която съдържа 75 топки номерирани от 1 до 75. Целта на играта е да се отбелязват номера от мрежата постепенно и като се постигне модем(модемите са прости- вертикални хоризонтални, диагонални и сложни-"Гещеризон").

Бинго от 90 топки( 90 топки Бинго) е това състоящо се от три реда и девет колони. Такъв тип Бинго се печели от един на десет години. Пет полета са номерирани по ред. Печелившата комбинация се нарича "Full House".

Съществуват различни варианти на Бинго в страните по света. В някои региони бингото е набор от цифри и думи. Това е по забавно, но и има по големи изисквания за игра.

Друга форма на Бинго, която не може да се играе онлайн се нарича Buzzword .

Мария Бинго предлага многобройни и разнообразни варианти на играта, както и чат в който можете да се информирате и комуникирате с играчи от цял свят.